GIỚI THIỆU XÃ TRÀ LINH

1. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên

Vị trí địa lý: Trà Linh là xã miền núi của huyện Nam Trà Myn tỉnh Quảng Nam. Cách tâm hành chính huyện khoảng 30 km, nằm cạnh xã Trà Cang và xã Trà nam, với 6327,73ha.

– Phía Đông giáp xã Trà Nam.
– Phía Tây, nam giáp xã tỉnh Kon Tum.
– Phía Bắc giáp xã Trà Cang, tỉnh Kon Tum.
+ Địa hình phức tạp hầu hết đồi núi đất đốc, nhiều thung lũng chằng chịt bị chia cắt bởi nhiều sông suối, đất lâm nghiệp chiếm diện tích lớn, đất nông nghiệp phân tán, nhỏ lẻ.

samvietlinh xatralinh huyennamtramy quangnam

Tài nguyên Đất:

– Đất đỏ vàng trên đá sét và đá biến chất (fs)
– Đất đỏ vàng trên đá macmaaxit (ha)
– Đất phù xa ngòi suối (py)

Xã Trà Linh nằm trên sườn núi Ngọc Linh, đất đai chủ yếu là đất rừng, trong đó rừng đặc dụng là chủ yếu, đất nông nghiệp rất hạn chế, chủ yếu là các triền dốc nhưng thường xuyên bị sạt lỡ và xói mòn.

* Về tình hình sử dụng đất :

Tổng diện tích đất tự nhiên của toàn xã là:  6.327,73ha.
Trong đó :

+ Đất sản xuất nông nghiệp:     3.391,96 ha
+ Đất Lâm nghiêp:                  3.041,51ha
+ Đất phi nông nghiệp:           81,26 ha
+ Đất trụ sở cơ quan:              0,17 ha
+Đất chưa sử dụng:                 2.846, 97 ha
+ Đất nghĩa địa:                        1,02 ha
+ Đất sông suối mặt nước:      63,56 ha
+ Đất phát triển hạ tầng :        16,51 ha
+ Đất ở:                                     7,54 ha

2. Lịch sử

………………….

3. Các thôn của xã:

Xã Trà Linh – Nam Trà My có 4 thôn 23 nóc, gồm:
+ Thôn 1: (nóc Răng Ruông, Mô Chai, Mô Kích, Mô Rối, Tác Pong)
+ Thôn 2: (Nóc Tác Lan, Măng Prễ, Tác Ngo, Luông Mô, Măng Lùng, Măng Tu, Con Pin) – trại sâm Ngọc Linh thuộc Cty CP Sâm Việt Linh ở vị trí tại thôn 2.
+Thôn 3: (Nóc Tác Pang, Hy Ló, Tác Tu, Tác Lang, Thôn 4(Nóc Măng Priu, Tu Dí, Tu Cring, Long Héc, Tác Choa, Tu Tunh, Tác Xanh ).

hinh anh trang trai sam ngoc linh ctysamvietlinh 4

4. Thực trạng kinh tế – xã hội

.Sản xuất nông nghiệp:

Tỷ lệ hộ sản xuất nông nghiệp khá cao, chiếm tỷ lệ 90,3%, thiếu bền vững; Phương thức sản xuất tự cung tự cấp là chủ yếu nhưng vẫn chưa giải quyết được vấn đề an toàn lương thực tại chỗ.

– Về trồng trọt:

+ Lúa: diện tích 164ha, năng suất bình quân 24,29 tạ/ha/vụ; sản lượng 428 tấn.

+ Cây màu: bắp (diện tích 78,5ha, năng suất bình quân 5,9 tạ/ha); sắn (diện tích 28,5ha, năng suất bình quân 112,28tạ/ha); khoai lang (diện tích 9,9ha, năng suất bình quân 3,94 tạ/ha).

– Về lâm nghiệp: trong năm 2013 các hộ đồng bào bắt đầu tham gia công tác quản bảo vệ rừng, khoanh nuôi bảo vệ rừng và trồng rừng sản xuất từ các Chương trình, dự án mục tiêu Quốc gia của Chính Phủ.

Ngoài ra, các hộ còn tham gia trồng Sâm để cải thiện thêm đời sống.

– Về chăn nuôi: Chăn nuôi trên địa bàn xã kém phát triển, năng suất hiệu quả thấp, chăn nuôi phân tán theo hộ gia đình là chính, do thời tiết lạnh nên việc chăn nuôi gặp khó khăn.

– Tổng đàn gia súc trên địa bàn xã là: con. 673 Trong đó:

+ Đàn trâu: 70 (con)
+ Đàn bò: 48 (con)
+ Đàn heo: 548 (con)
+ Đàn dê: 17 (con)
– Tổng đàn gia cầm trên địa bàn xã là 2.077 (con)
+ Đàn gà: 1.400 (con)
+ Đàn vịt: 627 (con)
+ Vật nuôi khác: 200 (con)

Thực tế, tình hình chăn nuôi trên địa bàn xã chưa phát triển, tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn xã còn khá khiêm tốn.

– Sản xuất CN-TTCN: Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn xã chưa phát triển.
– Thương mại – dịch vụ: chưa phát trển
– Tỷ lệ hộ nghèo:

Theo kết quả điều tra hộ nghèo năm 2012, tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao chiếm 66,7%; phấn đấu mỗi năm giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã từ 3-4%.

5. Cơ sở hạ tầng
+ Hiện tại xã chỉ có 1/4 thôn đường ô tô vào đến trung tâm, các thôn còn lại đi theo đường mòn nhân dân tự làm; 3/4 thôn có điện thắp sáng ở khu vực, tuy nhiên chỉ có 3 thôn, thôn 1, thôn 3 và thôn 4 có đường điện đi tới, thôn 2 và nóc Tu Dí của thôn 4 chưa có điện dùng điện thủy luân nhỏ, không đảm bảo cho sinh hoạt và sản xuất; các công trình thuỷ lợi nhỏ, hệ thống kênh mương, hệ thống nước sinh hoạt được xây dựng mới và tu bổ; trụ sở làm việc xã đã xuống cấp nghiêm trọng, phòng làm việc sử dụng chung phòng, trụ sở y tế, trường Tiểu học cơ sở được xây mới; xã hiện nay chưa có đường ô tô đến trung tâm xã.

6. Dân số và đời sống nhân dân
Toàn xã có 525 hộ với 2.454 khẩu; Số lao động trong độ tuổi làm việc trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp là 1.134; Tỷ lệ hộ nghèo khá cao chiếm 66,7`%.

Cơ cấu dân số – dân tộc: dân tộc Xê đăng chiếm 99,11%,cồn lại là dân tộc kinh và các dân tộc khác.

+ Tình hình đời sống nhân dân: Đời sống đồng bào các dân tộc trên đại bàn xã  còn rất nhiều khó khăn, cuộc sống phụ thuộc chủ yếu vào sản xuất nông nghiệp làm lúa rẫy một vụ. Tình trạng đói giáp hạt còn xảy ra ở nhiều nơi.

– Tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao (Tỷ lệ 66,7%); Lao động ở lĩnh vực nông lâm nghiệp là chủ yếu ( Tỷ lệ 53,6%).

7. Văn hóa giáo dục

– Trường tiểu học và mẫu giáo Ngọc Linh có 24 phòng học
– Trường THCS Ngọc Linh có 07 phòng học

Các tổ chức trong hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ:

Hệ thống chính trị của xã từng bước được nâng lên, nhất là giai đoạn từ 2005 đến nay, đáp ứng cơ bản công tác lãnh chỉ đạo xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình hiện nay.

– Tổng số đảng viên của Đảng bộ xã là 124 người; số đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ là 50 người, đạt 40,32% ( 50 người/124 người).

– Tổng số đội ngũ cán bộ cấp xã là 33 người; Trong đó, số cán bộ đạt chuẩn là 11 người, chiếm tỷ lệ 33,33%.

Cơ sở vật chất trang bị cho hoạt động của hệ thống chính trị chưa đảm bảo. Trụ sở làm việc chưa đạt chuẩn, trang thiết bị còn thiếu; nhất là các thôn chưa được đầu tư xây dựng trụ sở sinh hoạt thôn.

+ Về phủ sóng truyền thanh – truyền hình: do điều kiện miền núi cao, địa hình phức tạp nên sóng phát thanh, truyền hình của đài tỉnh, đài khu vực không phủ sóng được. Mạng lưới thông tin liên lạc chưa  đáp ứng được yêu cầu.

+ Công tác giáo dục quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được tăng cường và củng cố. Chỉ tiêu huấn luyện và tuyển quân hằng năm đạt 100%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã được giữ vững; chưa có vấn đề nổi cộm lớn, chỉ sảy ra một số ít vụ trộm cắp Sâm trên địa bàn, xã đã phối hợp với cơ quan chức năng của huyện xử lý giải quyết kịp thời,

Hiện nay, tổng số lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên của xã là 120 người; Trong số đó lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên hoạt động tốt là 70 người, chiếm tỷ lệ 58,33%.

Nguồn tin: UBND xã Trà Linh

Share: Facebook Pinterest Tweet
Contact Me on Zalo