Chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ

Chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm [...]

BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “NGỌC LINH” CHO SẢN PHẨM SÂM CỦ

Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý [...]
Contact Me on Zalo